Kvalitné spracovanie a 9 platinovo-titánových dosiek vyrobených z najcennejších materiálov u top svetového spracovateľa kovov v Japonsku garantuje vynikajúce výsledky v ionizácii vody. Bez použitia chemických látok ionizátor LYDIA TURBO 9 PLATES dokáže upraviť vodu v rozsahu 3 - 11 pH. Dôležitým parametrom je ORP, ktorý je dosiahnuteľný až po úroveň -750 (maximálne a minimálne hodnoty ORP a pH závisia od kvality vstupnej vody a prietoku vody). Kvalitne očistenú vodu zabezpečí tiež 14 stupňová filtrácia s aktívnym uhlím.
1690 €

inštalácia a umiestnenie pod drezom všetky prvky potrebné na inštaláciu moderná elektronická batéria s displejom 9 titánových elektród potiahnutých platinou, plocha 1336 cm², spínaný zdroj SMPS ochrana elektród a vnútorných hadičiek proti zavápneniu automatickým prepólovaním a prepláchnutím po každom odbere farebne podsvietený LCD displej na priloženej ovládacej batérii ukazuje všetky funkcie
1940 €Skúsenosti s ionizátorom vody

Kontaktujte nás

aj v prípade spolupráce

DETOX VODA s.r.o.
Robotnícka 43
040 11 Košice

0902 755 559 , 0915 916 333

IČO: 50 424 386